Dr. Miroslav ŠNAID

        Ke Kateřinkám 1392/12

        140 00, Praha 4

        Tel.: +420 606 918 399

 
 
Historie masáže
Umění doteku
Potřeba doteku
Léčivé účinky
Sport. a Relax. masáže


  logo
 
 
  Historie masáže

   Po tisíciletí se k uzdravování a utišování nemocných používá jistá forma masáže, či přikládání rukou na určitá místa na těle. Pro lékaře starověkého Řecka a Říma představovala masáž jeden z hlavních způsobů uzdravování a prostředků k tlumení bolesti. Počátkem 5.století př.n.l. napsal Hippokrates - "otec medicíny": "Lékař musí být znalý mnoha věcí, ale bezpochyby i tření ... Protože tření může zpevnit kloub, který je příliš uvolněný, a uvolnit kloub, který je příliš ztuhlý." Plinius, proslulý římský přírodopisec, se nechával pravidelně třít, aby si ulevil od astmatu, a Julius César, který trpěl epilepsií, se nechával denně štípat, aby dosáhl úlevy od své neuralgie a bolesti hlavy. Po pádu Říma v 5. století n.l. bylo v evropské medicíně dosaženo pouze malého pokroku, a tak bylo na Arabech, aby studovali a rozvíjeli učení klasického světa. Avicena, arabský filozof a lékař 11. století, poznamenal ve svém Kánonu, že cílem masáže je "rozptýlit jalovou, neplodnou hmotu, obsaženou ve svalech, kterou nevyhnalo cvičení." 

   Ve středověku se v Evropě o masáži hovořilo vzhledem k pohrdání tělesnými požitky, jen málo. Masáž se dočkala svého znovuvzkříšení v 16. století, hlavně zásluhou francouzského doktora Ambroise Parého. Později koncem 19. století vypracoval Švéd Petr Henrik Ling léčebný postup, označovaný dnes jako švédská masáž.Uplatnil při ní své vlastní znalosti gymnastiky a fyziologie a spojil je s poznatky čínských, egyptských, řeckých a římských technik cvičení.

   V roce 1813 byla ve Stockholmu založena první fyzioterapeutická škola, kde masáž tvořila součást osnov. Od té doby se začaly po celém světě kontinentu objevovat ústavy a lázně nabízející jako součást léčebných procedur také masáž. Dnes je léčebný význam masáže opět všeobecně uznáván a masáž dále vzkvétá a rozvíjí se po celém západním světě, provozována jak laiky, tak i profesionály.